نمونه ای از درب های زیبا

درب زیبا

درب زیبا

دانلودها

در بخش مورد نظر اطلاعات مورد نیاز را دانلود کنید

کاتالوگ

کاتالوگ های شرکت وی دُر

نام فایل: کاتالوگ پارسا چوب

اندازه فایل: 2.5 MB

فرمت فایل: PDF

توضیحاتی در مورد درب و چهارچوب های پلی وود

دانلود فایل

طرح های CNC

طرح های CNC که روی درب ها قابل اجرا هستند

نام فایل: طرح های CNC عمومی

اندازه فایل: 2.4 MB

فرمت فایل: PDF

دانلود فایل

نام فایل: طرح های CNC خاص

اندازه فایل: 1.5 MB

فرمت فایل: PDF

دانلود فایل

جدیدترین اخبار شرکت وی دُر

اخباری که اخیرا توسط شرک وی دُر منتشر شدند