محصولات پیشنهادی شرکت وی دُر

این محصولات به صورت تصادفی انتخاب شده و به شما پیشنهاد شده اند

درب شیشه خور (قاب شیشه)

با توجه به طراحی ها مختلف و کاربری های متفاوت درب ها در فضاهای موجود در ساختمان های مسکونی ، اداری، بیمارستانی، هتلی ، آموزشی و ... استفاده از شیشه در ساختار درب ضروری خواهد شد و درب های پلی وود به دلیل ساختار یکپارچه درب و درآورده شدن جای شیشه توسط دستگاه cnc ، دقت نصب شیشه و کیفیت قاب بسیار بالا رفته و همچنین استحکام درب تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت

اخبار پیشنهادی شرکت وی دُر

این خبرها بصورت تصادفی برای شما انتخاب شده اند

جدیدترین مطالب شرکت وی دُر

مطالبی که اخیرا توسط شرک وی دُر منتشر شدند