محصولات پیشنهادی شرکت وی دُر

این محصولات به صورت تصادفی انتخاب شده و به شما پیشنهاد شده اند

درب پلکسی خطی

در طراحی های مدرن و در فضاهایی که نیازی به انتقال نور از یک مکان به مکان دیگر توسط شیشه درب نمی باشد و وجود شیشه ای بصورت خطی موجب زیبایی چندان درب و فضای مورد استفاده خواهد شد ، درب های پلکسی خطی شرکت وی در با بهره گیری از  شیشه نشکن( پلکسی ۸ میلیمتری) و درآورده شدن بسیار دقیق جای شیشه توسط دستگاه cnc  تولید میشود

اخبار پیشنهادی شرکت وی دُر

این خبرها بصورت تصادفی برای شما انتخاب شده اند

جدیدترین مطالب شرکت وی دُر

مطالبی که اخیرا توسط شرک وی دُر منتشر شدند